Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2015

28.01.2016 20:18

Modelklub RK, z.s., IČ 04255909, www.modelklubrk.cz

 

Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2015

 

Modeklub RK se stal zapsaným spolkem 8. srpna 2015, dnem nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové. Tímto datem byl ukončen proces transformace občanského sdružení na zapsaný spolek v souladu s Novým občanským zákoníkem.

Spolek v současnosti sdružuje 27 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho jsou 4 junioři do 15 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. Strukturu spolku tvoří dvě sekce – modely silniční a terénní. Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních drah a spolkových prostor, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.

I v roce 2015 pořádal Modelklub RK celoroční seriál závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2015. Už čtvrtý ročník obsahoval dvanáct závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě se závodilo na kobercové dráze v areálu bývalé školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v blízkosti závodu ŠKODA Auto v Kvasinách. Závodů, které už mezi automobilovými modeláři mají svou popularitu se pravidelně účastnilo 20 až 30 závodníků z blízkého i vzdáleného okolí. Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách www.modelklubrk.cz

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu v Solnici v roce 2015 pouze jeden významný podnik a to ve dnech 11.-12. července dva závody mistrovství ČR velkých buggyn. Připravený dvojzávod seriálu „Koštéř“ ve dnech 17. a 18. října byl bohužel zrušen z důvodu nepřízně počasí.

V „domácím“ seriálu SPEED Challenge dosáhli jezdci spolku v sezóně 2015 kvalitních výsledků. V kategorii FORMULE skončil celkově 1. Marek Vácha a 2. Radek Rusmich, 5. Jarda Malý a 6. Míra Matějus. Mezi jezdci v kategorii HOBBY Junior obsadil skvělé 3. místo Vašek Petr ml.. Mezi jezdci HOBBY skončil celkově třetí Zdeněk Janeček, 4. Míra Matějus a 11. Jarda Malý. V kategorii STOCK se umístil třetí Zdeněk Janeček, čtvrtý Tomáš Janeček, pátý Martin Minyuk a sedmý Martin Šponar. Poslední kategorií jsou závodní TRUCKY, kde na druhém místě skončil Martin Minyuk a čtvrtý Míra Matějus.

Během roku navštívili jezdci spolku řadu závodů pořádaných jinými kluby například v Kolíně, Trutnově, Náchodě a Praze.

Významnou akcí byla účast týmu Modelklubu RK na 16. ročníku dvanáctihodinového vytrvalostního závodu na dráze v Blansku. Závod trvá od poledne do půlnoci a jede se za každého počasí. Je náročný na vytrvalost jezdců, přípravu modelu i finance. Po zkušenostech nabytých v roce 2014 a po kvalifikačních jízdách měl tým ambice na dobré umístění. Dobře rozjetý závod byl v druhé půlce silně ovlivněn průtrží mračen, která zaplavila závodní dráhu a způsobila sérii technických potíží našeho závodního auta. Stanoveného cíle – nebýt poslední se i tak podařilo dosáhnout.

Uzavření závodní sezóny 2015 proběhlo v sobotu 5. prosince. Po odjetí posledního závodu seriálu SPEED Challenge 2015 se uskutečnila již tradiční Night Show se slavnostním vyhlášením výsledků sezóny a oceněním vítězů seriálu SPEED Challenge 2015. Příjemně strávený podvečer byl důstojným zakončením závodní sezóny, setkáním soupeřů jinak než při závodě, spojeným s přátelskými debatami, projekcí filmů a fotografií ze závodů a pořádáním netradičních soutěží.

Závodní sezóna 2016 začíná v sobotu 30. ledna, kdy na koberci v Habrové startuje první závod pátého ročníku SPEED Challenge 2016. I letos seriál tvoří dvanáct závodů pořádaných na klubových dráhách. Předpokládáme, že se náš tým i letos zúčastní dvanáctihodinového závodu v Blansku. Hlavním cílem pro rok 2016 sekce Off-road je pořádání dvou závodů MČR velkých buggyn, a pak podle zájmu případně i závodů seriálu „Koštéř“ a Český pohár.

Činnost Modelklubu RK, z.s. a jeho další rozvoj jsou kromě práce členů limitovány finančními prostředky. Většina financí pochází z příspěvků členů spolku. Již několik let trvá významná sponzorská podpora modelářské firmy BZUK z Dlouhé Vsi a města Solnice. V roce 2015 jsme opět dosáhli i na podporu od automobilky Škoda Auto a.s. v Kvasinách.

V uplynulých letech byly pro posílení spolkových financí velice významnou pomocí finanční příspěvky z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky těmto prostředkům ubývá starost o provozní náklady spolku, můžeme důstojně ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah. Díky finančnímu příspěvku města Rychnov n. Kn. jsme pořídili novou tribunu pro jezdce, která bude postavena se zahájením letní sezóny 2016 na asfaltové dráze v Solnici. Do budoucna věříme v kladné hodnocení naší spolkové činnosti a pokračování podpory ze strany města Rychnova n. Kn.i ostatních partnerů. Vše aktuální, co se týká Modelklubu RK, z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz

 

V Rychnově n. Kn. 12.01.2016 Za Radu spolku Modelklub RK, z.s.

Ing. Miroslav Matějus

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode