Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2021

20.02.2022 15:42

 

 

ModelklubRK, z.s., 04255909, 

 

Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2021 

 

 

Spolek Modelklub RK v současnosti sdružuje 24 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho jsou junioři do 18 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Ve spolku fungují dvě sekce.  

Jedna se zabývá modely silničních aut (on-road), druhá modely aut terénních (off-road). Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních tratí a spolkových prostorů, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.    

Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. Stejně jako v uplynulých letech naplánoval v roce 2021 Modelklub RK již 10. ročník seriálu závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2021. 

  

Seriál se měl skládat jako v minulých letech z dvanácti závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě probíhají závody na dráze v hale bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v Kvasinách.  

 

Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách  www.modelklubrk.cz a na Facebooku. 

 

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu vSolnici v roce 2021 dva víkendové dvouzávody mistrovství České republiky velkých buggyn v měřítku 1:6. Závody byly pořádány ve dnech 3. a 4. července a 25.26. září 2021. Závodní dráhu pro buggyny v měřítku 1:10 provozuje pro pořádání závodů a jezdění pro veřejnost člen Modelklubu RK pan Ivo Viktorín v Potštejně. V roce 2021 zde byl uspořádán závod MČR buggyn 1:10.    

 

Během roku 2021 ovlivnila velice nepříznivě činnost našeho spolku vyhlášená vládní opatření na potlačení epidemie viru covid-19.  

 

Ze seriálu SPEED Challenge 2021 se podařilo uspořádat pouze 6 závodů, tedy polovina plánovaných. I ostatní tradiční pořadatelé byli ve svých aktivitách omezeni, takže se i v celé republice odjela jen malá část naplánovaných závodů.  

 

Nejůspěšnějším jezdcem Modelklubu RK byl i v této omezené sezóně 2021 Šimon Horák jezdící s podporou slovenského profesionálního týmu XRAY.  

 

Poslední závod sezóny 2021 proběhl v sobotu 27. listopadu. Ani tradiční ukončení sezóny spojené s vyhlášením celkových výsledků za rok 2021 se nepodařilo kvůli omezení uspořádat.    

 

Závodní sezóna 2022 začala 1. závodem SPEED Challenge 2022 dne 22 ledna. 12 termínů závodů je na rok 2022 naplánováno, jestli se je podaří odjet se teprve uvidí.  

V plánu pro rok 2022 sekce Off-road je pořádání dvou víkendových dvouzávodů MČR velkých buggyn ve dnech 21.-22. května a 24.-25. září. Na dráze v Potštejně se uskuteční 29. května závod mistrovství ČR malých buggyn a během sezóny další dva volné závody.   Nabízíme předváděcí akce pro širokou veřejnost s cílem získání nových členů spolku. 

 

Finanční prostředky jsou limitujícím faktorem pro činnost a další rozvoj našeho Modelklubu RK, z.s..Velice významnou roli  pro spolek hrají každoroční dotace na činnost z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky tomu máme prostředky na úhradu provozních nákladů, můžeme trofejemi ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah a pořízení materiálního vybavení. 

Do budoucna věříme, že se nákazová situace v republice zlepší a umožní nám pokračovat naplno v naší činnosti. Vše aktuální, co se týká ModelklubuRK,z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.  

 

 

V Rychnově n. Kn.  26.01.2022, za Radu spolku ModelklubRK, z.s. 

 

Ing. Miroslav Matějus 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode