Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2020

05.06.2021 08:24

ModelklubRK, z.s., IČ 04255909,

www.modelklubrk.cz

 

Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2020

 

 

Spolek Modelklub RK v současnosti sdružuje 23 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho jsou 3 junioři do 18 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Ve spolku fungují dvě sekce.

Jedna se zabývá modely silničních aut (on-road), druhá modely aut terénních (off-road). Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních tratí a spolkových prostor, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.

Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. Stejně jako v uplynulých letech naplánoval v roce 2020 Modelklub RK již 9. ročník seriálu závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2020.

Seriál se měl skládat jako v minulých letech z dvanácti závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě probíhají závody na dráze v hale bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v  Kvasinách.

Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu v Solnici v roce 2020 dva víkendové dvouzávody mistrovství České republiky velkých buggyn v měřítku 1:6. Závody byly pořádány ve dnech 13. a 14. června a 5. až 6. září 2020. Závodní dráhu pro buggyny v měřítku 1:10 provozuje pro pořádání závodů a jízdy pro veřejnost člen Modelklubu RK pan Ivo Viktorín v Potštejně. V roce 2020 zde byl uspořádán závod MČR buggyn 1:10 dne 23.května.

Během roku 2020 ovlivnila velice nepříznivě činnost našeho spolku vyhlášená vládní opatření na potlačení epidemie viru covid-19.

Ze seriálu SPEED Challenge se podařilo uspořádat pouze 7 závodů. I ostatní tradiční pořadatelé byli ve svých aktivitách omezeni, takže se i v celé republice odjela jen malá část naplánovaných závodů.

Nejůspěšnějším jezdcem Modelklubu RK byl i v této omezené sezóně 2020 Šimon Horák jezdící s podporou slovenského profesionálního týmu XRAY.

Poslední závod sezóny 2020 proběhl v sobotu 5. prosince za účasti pouhých (povolených) 10 závodníků. Ani tradiční ukončení sezóny spojené s vyhlášením celkových výsledků za rok 2020 se nepodařilo kvůli omezení uspořádat.

Závodní sezóna 2021 dosud nezapočala, plánování termímů soutěží se musí přizpůsobit podmínkám. I v letošním roce 2021 je v plánu uspořádat seriál SPEED Challenge 2021, tentokrát již jubilejní 10. ročník.

V plánu pro rok 2021 sekce Off-road je pořádání dvou víkendových dvouzávodů MČR velkých buggyn ve dnech 3.-4. června a 11.-12. září. Pak podle zájmu případně i dalších pohárových závodů. Nabízíme předváděcí akce pro širokou veřejnost s cílem získání nových členů spolku.

Finanční prostředky jsou limitující pro činnost a další rozvoj našeho Modelklubu RK, z.s..Velice významnou roli pro spolek hrají příspěvky z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky tomu máme prostředky na úhradu provozních nákladů, můžeme trofejemi ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah a pořízení materiálního vybavení

Do budoucna věříme, že se nákazová situace v republice zlepší a umožní nám pokračovat naplno v naší činnosti. Vše aktuální, co se týká ModelklubuRK,z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.

 

 

V Rychnově n. Kn. 26.01.2021, za Radu spolku ModelklubRK, z.s.

 

Ing. Miroslav Matějus

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode