Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2019

05.06.2021 08:22

ModelklubRK, z.s., IČ 04255909,

www.modelklubrk.cz

 

Výroční zpráva spolku ModelklubRK, z.s. za rok 2019

 

 

Spolek Modelklub RK v současnosti sdružuje 25 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho je 6 juniorů do 18 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Ve spolku fungují dvě sekce.

Jedna se zabývá modely silničních aut (on-road), druhá modely aut terénních (off-road). Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních tratí a spolkových prostor, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.

Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. Stejně jako v uplynulých letech pořádal v roce 2019 Modelklub RK již 8. ročník seriálu závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2019.

Seriál obsahoval jako v minulých letech dvanáct závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě probíhají závody na dráze v hale bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v  Kvasinách.

Seriál závodů SPEED Challenge je mezi modeláři již známý a oblíbený. Každý měsíc se na startu závodu schází pravidelně okolo 15-20 závodníků z blízkého i vzdáleného okolí. Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu v Solnici v roce 2019 víkendový dvouzávod mistrovství České republiky velkých buggyn v měřítku 1:6. Závody byly pořádány ve dnech 7. až 8. září 2019. Další dráhu pro buggyny v měřítku 1:10 provozuje pro pořádání různých závodů a jízdy pro veřejnost člen Modelklubu RK pan Ivo Viktorín v Potštejně.

V seriálu závodů SPEED Challenge 2019 dosáhli jezdci Modelklubu RK v sezóně 2019 velmi dobrých výsledků. V kategorii FORMULE bylo celkové pořadí v seriálu následující: 3. Radek Rusmich, 4. Martin Minyuk, 5. Šimon Horák, 6.-7. Jarda Malý, 6.-7. Jirka Ročňák.

Mezi jezdci v kategorii HOBBY obsadil 1. místo Míra Matějus st., 3. Pavel Šponar., 4. Zdeněk Janeček, 5. Jarda Malý, 6. Václav Petr st., 8. Jirka Ročňák

V kategorii STOCK se umístil na 3. místě Václav Petr ml..

Během roku se závodníci Modelklubu RK účastnili řady závodů pořádaných jinými kluby například v Trutnově, Náchodě, Praze, Potštejně, Blansku, Otrokovicích, Jedovnici. Několikrát se také zúčastnili mezinárodních závodů v polské Scinavce a moravských Hrotovicích.

Nejůspěšnějším jezdcem Modelklubu RK je v současnosti Šimon Horák jezdící s podporou slovenského profesionálního týmu XRAY.

Přesto, že tým Modelklubu RK věnoval úsilí a prostředky na přípravu účasti v 20. ročníku dvanáctihodinového vytrvalostního závodu na dráze v Blansku, nakonec byla účast kvůli velice nepříznivému počasí odřeknuta.

Poslední závod sezóny 2019 proběhl v sobotu 7. prosince.

Závodní sezóna 2020 začala v sobotu 18. ledna, kdy na dráze v Habrové odstartoval první závod 9. ročníku SPEED Challenge 2020. Zároveň jsme v tento den provedli slavnostní zakončení sezóny 2019 s vyhlášením celkových výsledků 2019 a oceněním vítězů.

I v letošním roce 2020 seriál tvoří dvanáct závodů pořádaných na klubových dráhách. Kromě účasti na dalších různých závodech plánujeme dvanáctihodinovku v Blansku.

V plánu pro rok 2020 sekce Off-road je pořádání dvou víkendových dvouzávodů MČR velkých buggyn ve dnech 13.-14. června a 29.-30. srpna. Pak podle zájmu případně i dalších pohárových závodů. Nabízíme předváděcí akce pro širokou veřejnost s cílem získání nových členů spolku.

Finanční prostředky jsou limitující pro činnost a další rozvoj našeho Modelklubu RK, z.s..Velice významnou roli pro spolek hrají příspěvky z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky tomu máme prostředky na úhradu provozních nákladů, můžeme trofejemi ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah a pořízení materiálního vybavení. Již řadu let trvá významná sponzorská podpora modelářské firmy BZUK z Dlouhé Vsi a města Solnice.

Do budoucna věříme v kladné hodnocení naší spolkové činnosti a pokračování podpory ze strany města Rychnova n. Kn.i ostatních partnerů. Vše aktuální, co se týká ModelklubuRK,z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.

 

V Rychnově n. Kn. 30.01.2020, za Radu spolku ModelklubRK, z.s.

Ing. Miroslav Matějus

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode