Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2017

11.02.2018 12:41

Modelklub RK, z.s., IČ 04255909, www.modelklubrk.cz

 

Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2017

 

Spolek Modelklub RK v současnosti sdružuje 30 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho je 6 juniorů do 18 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Spolek tvoří dvě sekce. Jedna se zabývá modely silničních aut (on-road), druhá modely aut terénních (off-road). Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních tratí a spolkových prostor, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.

Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. V roce 2017, stejně jako v uplynulých letech pořádal Modelklub RK již 6. ročník seriálu závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2017. Šestý ročník obsahoval jako každý rok dvanáct závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě se závodilo na kobercové dráze v areálu bývalé školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v blízkosti závodu ŠKODA Auto a.s. v Kvasinách. Závody SPEED Challenge jsou mezi modelářskou veřejností známé a oblíbené. Každý měsíc se ve startovním poli schází pravidelně 20 až 30 závodníků z blízkého i vzdáleného okolí. Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách www.modelklubrk.cz a na Facebooku.

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu v Solnici v roce 2017 pouze jeden významný podnik a to ve dnech 17. a 18. června dva závody mistrovství ČR velkých buggyn v měřítku 1:6. V pořadí druhý závod seriálu Mistrovství ČR pro buggyny v měřítku 1:10 uspořádali 27.5.2017 v RC aréně v Janovicích u Vinar pod hlavičkou Modelklubu RK členové spolku Zdenda Mikšovský a Martin Křivohlávek. Člen spolku Ivo Viktorín postavil a provozuje závodní dráhu pro buggyny 1:10 v Potštejně. Pořádá zde různé neseriálové závody a ježdění pro veřejnost pro buggyny 1:10.

V seriálu SPEED Challenge 2017 dosáhli domácí jezdci v sezóně 2017 velmi dobrých výsledků.

V kategorii FORMULE bylo celkové pořadí následující: 1. junior Šimon Horák, 2. Radek Rusmich, 4. Jirka Ročňák, 6. Martin Minyuk, 7. Jarda Malý a 8. Mirek Matějus st. a 9. Marek Vácha.

Mezi jezdci v kategorii HOBBY Junior obsadil výborné 2. místo Vašek Petr a 3. Lucka Rusmichová. V celkovém pořadí jezdců HOBBY skončil celkově druhý Mirek Matějus st., 4. junior Vašek Petr, 6. Petr Horák, 8. Vašek Petr st., 9. Jarda Malý a 10. juniorka Lucka Rusmichová.

V kategorii STOCK se umístil na 6. místě Martin Šponar a desátý skončil nový člen spolku Karel Štěpánek.

Neobvyklou kategorií jsou TRUCKY – modely závodních tahačů. Celkově zvítězil Zdeněk Janeček, na druhém místě skončil Tomáš Janeček, na 4. místě junior Šimon Horák, 6. Martin Minyuk a 7. Mirek Matějus st..

Během roku navštívili jezdci spolku řadu závodů pořádaných jinými kluby například v Trutnově, Náchodě, Praze, Potštejně, Blansku, Janovicích u Vinar, Otrokovicích. Pravidelným návštěvníkem mezinárodních závodů v polské Scinavce byl Šimon Horák. Několikrát zde také zvítězil.

Šimon Horák v roce 2017 absolvoval mimořádně úspěšnou sezónu. Kromě již uvedených úspěchů se také stal mistrem světa na juniorském mistrovství světa RC modelů pořádaném v srpnu 2017 v Praze, v kategorii FORMULE. Šimonových úspěchů v sezóně si mimo jiné všiml i pan Juraj Hudy, majitel slovenské firmy XRAY, vyrábějící světově úspěšné RC modely aut. Po testování a závodech na firemní dráze XRAY v Trenčíně se stal na podzim Šimon Horák oficiálním jezdcem týmu XRAY !!!.

Významnou akcí byla účast týmu Modelklubu RK na 18. ročníku dvanáctihodinového vytrvalostního závodu na dráze v Blansku. Závod byl v letošním roce odstartován v 10 hodin a trval do 22 hodin večer. Účast v závodě je náročná na vytrvalost jezdců, přípravu modelu i finance. Po zkušenostech nabytých v uplynulých třech ročnících a po kvalifikačních jízdách měl tým ve složení Šimon Horák, Tomáš Janeček, Aleš Raud a Martin Šponar ambice na dobré umístění. Během závodu jsme se však potýkali s řadou technických problémů a tak dosažené 8. místo neodpovídalo našim přáním.

V rámci přípravy celostátní akce „Noc vědců 2017“ byla Modelklubu RK pořadateli z Gymnázia F.M. Pelcla v Rychnově n. Kn. nabídnuta možnost workshopu a prezentace.

Tématem letošní „Noci vědců“ byla MOBILITA – svět v pohybu. V pátek večer 6.10.2017 v prostorech školy proběhla řada zajímavých přednášek, předvedení fyzikálních a chemických pokusů, fyzioterapeutických seminářů a dalších akcí. Přestože venku panovalo nevlídné deštivé počasí, akce měla solidní účast veřejnosti. Pořadatelé odhadli přítomnost cca 600 návštěvníků.

Prezentaci Modelklubu RK připravili Horákovi. Expozice výstižně seznamovala návštěvníky s problematikou našich RC modelů. Kromě vystavené řady modelů si mohli zájemci prohlédnout, jak vzniká karosérie modelu, jak se seřizuje set-up podvozku, byly vystaveny Šimonovy trofeje ze závodů včetně jeho titulu mistra světa v juniorských formulích. Na projekční ploše byla celý večer promítána videa a fotografie z modelářských akcí. Velice navštěvovaný byl prostor, kde si mohli zájemci vyzkoušet v praxi jízdu s RC auty. Vydařená akce trvala od 17 do 23 hodin.

Ukončení závodní sezóny 2017 proběhlo v sobotu 2. prosince. Od rána probíhal poslední 12. závod SPEED Challenge 2017 a po jeho skončení následovala již tradiční Night Show se slavnostním vyhlášením výsledků sezóny a oceněním vítězů seriálu SPEED Challenge 2017. Příjemně strávený podvečer byl důstojným zakončením závodní sezóny

Závodní sezóna 2018 začala v sobotu 6. ledna, kdy na koberci v Habrové odstartoval první závod sedmého ročníku SPEED Challenge 2018. I letos seriál tvoří dvanáct závodů pořádaných na klubových dráhách. Předpokládáme, že se náš tým i letos zúčastní dvanáctihodinového závodu v Blansku.

Hlavním cílem pro rok 2018 sekce Off-road je pořádání dvou závodů MČR velkých buggyn v červu a září, dalších závodů MČR pro buggy 1:10 a pak podle zájmu případně i dalších pohárových závodů. Ve fázi plánování je účast na mistrovství Evropy v rakouském Fehringu. Rádi bychom uspořádali nějakou akci pro veřejnost se zaměřením na získání nových členů.

Činnost Modelklubu RK, z.s. a jeho další rozvoj jsou kromě práce členů limitovány finančními prostředky. Velice významnou roli pro zabezpečení financí pro spolek hrají příspěvky z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky těmto prostředkům ubývá starost o provozní náklady spolku, můžeme trofejemi ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah a pořízení materiálního vybavení. Z dotace v roce 2017 jsme mimo jiné pořídili nová klubová trika pro členy. Tyto peníze jsou samozřejmě doplněny členskými příspěvky členů spolku. Již řadu let trvá významná sponzorská podpora modelářské firmy BZUK z Dlouhé Vsi a města Solnice.

Do budoucna věříme v kladné hodnocení naší spolkové činnosti a pokračování podpory ze strany města Rychnova n. Kn.i ostatních partnerů. Vše aktuální, co se týká Modelklubu RK,z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz

 

V Rychnově n. Kn. 25.01.2018 Za Radu spolku Modelklub RK, z.s.

Ing. Miroslav Matějus

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode