Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2016

28.01.2017 23:48

Modelklub RK, z.s., IČ 04255909, www.modelklubrk.cz

 

Výroční zpráva spolku Modelklub RK, z.s. za rok 2016

 

Zapsaný spolek Modelklub RK v současnosti sdružuje 32 členů z Rychnova n. Kn. a okolí, z toho je 8 juniorů do 18 let. Členové spolku se zabývají stavbou a závody modelů rádiem řízených aut. Hlavní základnou spolku jsou prostory bývalé jídelny školy v přírodě v Habrové pronajaté od Města Rychnov. Kn. Strukturu spolku tvoří dvě sekce. Jedna se zabývá modely aut silničních (on-road), druhá modely aut terénních (off-road). Hlavní činnost spolku je zaměřena na údržbu a rozvoj vlastních závodních drah a spolkových prostor, pořádání závodů s celorepublikovou působností a účast na závodech jak domácích, tak pořádaných ostatními kluby v ČR i v zahraničí.

V roce 2016, jako v uplynulých letech pořádal Modelklub RK celoroční seriál závodů silničních modelů nazvaný SPEED Challenge 2016. Pátý ročník obsahoval již tradičně dvanáct závodů, které byly během roku pořádány na obou klubových dráhách. V zimě se závodilo na kobercové dráze v areálu bývalé školy v přírodě v Habrové a v létě na asfaltové dráze v blízkosti závodu ŠKODA Auto a.s. v Kvasinách. Závody SPEED Challenge mají už mezi automobilovými modeláři svou popularitu. Každý měsíc se ve startovním poli schází pravidelně 20 až 30 závodníků z blízkého i vzdáleného okolí. Reportáže ze závodů včetně fotoreportáží jsou umístěny na klubových stránkách www.modelklubrk.cz

Sekce spolku, která se zabývá terénními modely uspořádala na klubové terénní dráze u kulturního domu v Solnici v roce 2016 pouze jeden významný podnik a to ve dnech 11. a 12. června dva závody mistrovství ČR velkých buggyn v měřítku 1:6. Druhý závod seriálu Mistrovství ČR pro buggyny v měřítku 1:10 uspořádali 21.5.2016 v RC aréně v Janovicích u Vinar pod hlavičkou Modelklubu RK členové spolku Zdenda Mikšovský a Martin Křivohlávek. Další člen spolku Ivo Viktorín postavil a provozuje závodní dráhu pro buggyny 1:10 v Potštejně. Dne 18.6.2016 zde proběhl další závod MČR pro buggyny 1:10.

V „domácím“ seriálu SPEED Challenge dosáhli jezdci spolku v sezóně 2016 velmi dobrých výsledků. V kategorii FORMULE skončili celkově: 1. Martin Šponar, 2. Radek Rusmich, 4. Marek Vácha, 5.Jarda Malý a 7. Martin Minyuk. Mezi jezdci v kategorii HOBBY Junior obsadil výborné 1. místo Šimon Horák, a 3. skončil celkově Vašek Petr ml.. V celkovém pořadí jezdců HOBBY skončil celkově druhý junior Šimon Horák, třetí Pavel Šponar a pátý junor Vašek Petr ml.. V kategorii STOCK se umístil 2. Martin Šponar a 7. junior Šimon Horák. Zajímavou kategorií jsou závodní TRUCKY. Celkově zvítězil Tomáš Janeček, na druhém místě skončil Zdeněk Janeček a 4. Martin Minyuk.

Během roku navštívili jezdci spolku řadu závodů pořádaných jinými kluby například v Trutnově, Náchodě, Praze, Potštejně, Blansku a Janovicích u Vinar.

Významnou akcí byla účast týmu Modelklubu RK na 17. ročníku dvanáctihodinového vytrvalostního závodu na dráze v Blansku. Závod trvá od poledne do půlnoci a jede se za každého počasí. Je náročný na vytrvalost jezdců, přípravu modelu i finance. Po zkušenostech nabytých v letech 2014 a 2015 a po kvalifikačních jízdách měl tým ve složení Vácha, Minyuk, Janeček a Horák ambice na dobré umístění. Závod jsme odjeli v pohodě za dobrého počasí a celkové 5. místo odpovídá naším možnostem.

Nepříjemná událost nás postihla v druhé polovině června. Průtrž mračen v oblasti Solnice, Kvasiny způsobila zaplavení asfaltové závodní dráhy a její silné znečištění bahnem. Bylo nutno odložit pořádání jednoho závodu SPEED Chellenge a vyčištění a zprovoznění stálo mnoho času a úsilí členů spolku.

Ukončení závodní sezóny 2016 proběhlo v sobotu 10. prosince. Od rána probíhal poslední 12. závod SPEED Challenge 2016 a po jeho skončení následovala již tradiční Night Show se slavnostním vyhlášením výsledků sezóny a oceněním vítězů seriálu SPEED Challenge 2016. Příjemně strávený podvečer byl důstojným zakončením závodní sezóny, setkáním soupeřů jinak než při závodě, spojeným s přátelskými debatami a pořádáním netradičních soutěží.

Závodní sezóna 2017 začíná v sobotu 21. ledna, kdy na koberci v Habrové startuje první závod již šestého ročníku SPEED Challenge 2017. I letos seriál tvoří dvanáct závodů pořádaných na klubových dráhách. Předpokládáme, že se náš tým i letos zúčastní dvanáctihodinového závodu v Blansku. Hlavním cílem pro rok 2017 sekce Off-road je pořádání dvou závodů MČR velkých buggyn, dalších závodů MČR pro buggy 1:10 a pak podle zájmu případně i závodů seriálu „Koštéř“.

Činnost Modelklubu RK, z.s. a jeho další rozvoj jsou kromě práce členů limitovány finančními prostředky. Velice významnou roli pro zabezpečení financí pro spolek hrají příspěvky z rozpočtu města Rychnova n. Kn.. Díky těmto prostředkům ubývá starost o provozní náklady spolku, můžeme důstojně ocenit vítěze závodů, máme prostředky na údržbu a opravy závodních drah. Na počátku sezóny 2016 jsme postavili na dráze v Solnici novou tribunu pro jezdce, v závěru roku jsme si mohli za peníze města koupit nové stany pro úkryt jezdců při venkovních závodech. Tyto peníze jsou samozřejmě doplněny členskými příspěvky členů spolku. Již řadu let trvá významná sponzorská podpora modelářské firmy BZUK z Dlouhé Vsi a města Solnice. V roce 2016 jsme opět dosáhli i na podporu od automobilky Škoda Auto a.s. v Kvasinách.

Do budoucna věříme v kladné hodnocení naší spolkové činnosti a pokračování podpory ze strany města Rychnova n. Kn.i ostatních partnerů. Vše aktuální, co se týká Modelklubu RK,z.s. je možno sledovat na pravidelně aktualizovaných webových stránkách www.modelklubrk.cz

 

 

V Rychnově n. Kn. 10.01.2017 Za Radu spolku Modelklub RK, z.s.

Ing. Miroslav Matějus

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode