SUMMER RACE I a II na asfaltové dráze v Solnici

25.05.2011 22:21

Připravujeme dva letní závody (modelů elektro 1:10) na asfaltové dráze v Solnici, které budou pořádány mimo seriál OPKK. Termíny závodů jsou 11.6.2011 a 13.8.2011. Zazávodit si mohou přijet nejen pravidelní účastníci OPKK, ale i každý kdo má zájem poměřit své síly na závodní dráze, ať už je to profesionál, či začátečník. Rádi přivítáme nové stejně postižené kamarády :-). Budou připraveny kategorie pro všechny. Pro ty kteří se dostanou na "bednu" budou připravené zajímavé ceny a všichni ostatní si odvezou domů spoustu nových zážitků. Hlavní věc je, dobře se pobavit !  

 

Otázky, či připomínky ktěmto závodům můžeme probrat v diskusním fóru. Pište, ptejte se, diskutujte.

 

 

I. Technická pravidla pro letní závody

STOCK

Motor: 9,5T střídavý (nebo slabší) bez omezení výrobce
Regulátor. Bez omezení
Pneumatiky: gumové, bez omezení výrobce

Podvozek: bez omezení výrobce
Karoserie: bez omezení výrobce
Baterie: Li-Pol v pevném obalu, NiCD, NiMH, Li-Fe, všechny do jmenovitého napětí 7,4V
Mazání: bez zápachu – bez omezení výrobce

 

F1
Motor: 21,5T střídavý (nebo slabší), nebo stejnosměrný (Johnson 540, Mabuchi RS540, Saturn 27T), nebo jiný motor min.27T (důkazní břemeno je na jezdci)
Regulátor. Bez omezení
Pneumatiky: nech/guma, min šíře 29mm / max.šíře 45mm - bez omezení výrobce

Podvozek: formulový 2WD (pohon zadních kol, nedělená zadní osa, přední osa bez tlumení) max.šíře modelu  205mm
Karoserie: formulová - bez omezení
Baterie: Li-pol v pevném obalu, NiCD, NiMH, Li-Fe, všechny do jmenovitého napětí 7,4V
Mazání: bez zápachu – bez omezení výrobce

 

GT
Motor: 17,5T střídavý (nebo slabší), nebo stejnosměrný (Johnson 540, Mabuchi RS540, Saturn 27T) nebo jiný motor min.27T (důkazní břemeno je na jezdci)
Regulátor. Bez omezení
Pneumatiky: mech/guma, max.šíře 30mm - bez omezení

Podvozek: 2WD (pohon zadních kol, nedělená zadní osa, přední osa bez tlumení)
Karoserie: bez omezení výrobce
Baterie: Li-pol v pevném obalu, NiCD, NiMH, Li-Fe, všechny do jmenovitého napětí 7,4V
Mazání:
bez zápachu – bez omezení výrobce

 

HOBBY
Motor: základní motor ze stevebnice (PLECHOVKA)
Regulátor. Bez omezení (nastavené zero bost)
Pneumatiky: bez omezení

Podvozek: podvozek ON ROAD 1:10, bez omezení výrobce, max.šíře 200mm
Karoserie: libovolná max.šíře 200mm – bez omezení výrobce
Baterie: Li-pol v pevném obalu, NiCD, NiMH, Li-Fe, všechny do jmenovitého napětí 7,4V
Mazání:
bez zápachu – bez omezení výrobce

 

II. Časový harmonogram závodu

 • volný trénink od 7,30 hod. do 8,45hod.
 • potvrzení přihlášek a zaplacení startovného do 8,30 h
 • pořadatelé provedou rozdělení do skupin  
 • do 8.30 hod.bude vyvěšeno rozdělení do jednotlivých skupin a následně proběhne  rozprava
 • 9.00 hod. první rozjížďka.
 • pro finále každý závodník musí mít na karoserii min. jedno startovní číslo, které zajišťuje pořadatel, čísla budou k vyzvednutí u stolku časoměřičů 
 • po skončení finálových jízd proběhne vyhlášení výsledků s předáním cen a diplomů 
 • součástí závodu může být i otevřená kategorie, kterou vyhlašuje pořadatel, nesmí však ohrozit časově ani jinak průběh závodu o PKK

III. Přihlášky a startovné

 • v případě že závodník  zašle včas přihlášku k závodu , tj. do čtvrtka do 24,00 hod. - je stanoveno startovné na 250,- Kč, a za každou další kategorii 100,-Kč.
 • přihlásí-li se závodník až v den závodu zaplatí startovné 300,- Kč.
 • závodník se přihlašuje elektronickou přihláškou klubu, který závod pořádá. Pokud by byly přihlášky nefunkční, lze se přihlásit pomocí e-mailu nebo SMS příslušnému pořadateli závodu. 
 • zapůjčení personálního čipu 100,- Kč

IV.Organizace závodu

 • závodník je v závodě hodnocen okamžikem zaplacení startovného, tento poplatek nelze později vracet.
 • každý závodník absolvuje 3 kvalifikační rozjížďky stock, GT a formule na 7 minut – modified na 5 min. Počet a délka rozjížděk bude upřesněna na rozpravě před zahájením závodu, je závislý na počasí a na počtu přihlášených jezdců.
 • startovní pořadí jezdce na startu 2. rozjížďky je podle výsledku z předchozí rozjížďky. Po každém kole se provede sort -finálové jízdy se jedou 4x ve všech finálových skupinách. Kvalifikace a finále se budou počítat podle bodů a dojezdu.

Započítávat se budou dvě nejlepší kvalifikace a tři nejlepší finálové jízdy.Jakýkoliv protest co se týče závodů je pod kaucí 100,- a řeší ho ředitel závodu pořádajícího klubu (uznaný protest-vrácení kauce). Na podaný protest po vyhlášení výsledků nebude brán zřetel.

V. Povinnosti jezdců

 • v případě, že tribuna pro jezdce nemá vyznačené posty, ve finálových jízdách má právo výběru místa na tribuně nejlepší jezdec kvalifikace a dále podle pořadí
 

VI. Déšť a klimatické podmínky

 • jestliže se z klimatických nebo jiných důvodů neodjede alespoň 2x každé finále, budou vyhlášeny výsledky dle pořadí jezdců po rozjížďkách.
 • v případě, že např. začne pršet v průběhu rozjížděk, bude pokračováno i za nepříznivého počasí, až do dokončení kompletního kola rozjížděk.
 • pokud před nebo v průběhu závodu dojde k velké změně klimatických podmínek, bude závod odložen o 1.hod. Pokud nedojde ke zlepšení podmínek, rozhodne ředitel závodu po dohodě se závodníky o dalším průběhu nebo ukončení závodu.

VIII. Nasazování

 • každý závodník je povinen ihned po jízdě nechat auto a vypnutý vysílač na předepsaném místě a dostavit se k nasazování následující skupiny
 • pořadatel podél trati označí místa pro nasazovače 
 • pořadatel před odstartováním rozjížďky / finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů.
 • nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele / rozhodčího závodu.
 • pokud se nasazovač nevěnuje nasazování a ovlivní tak výsledek jízdy, může rozhodčí nebo ředitel závodu tomuto nasazovači přičíst k jeho nejlepšímu času penalizačních 10 vteřin.
 • nedostaví-li se jezdec k nasazování, bude mu škrtnut dosavadní nejlepší výsledek

IX. Elektronika a RC vybavení

 • používaná RC souprava musí být schválená a homologována. Každý jezdec musí mít při závodu k dispozici minimálně 2 různé páry krystalů pro svou RC soupravu, výjimku tvoří SPEKTRUM DSM 2,4 GHZ.
 • serva, regulátory, akumulátory, pasivní telemetrie a ostatní elektroniku je možné použít libovolně, pokud splňují podmínky pro provoz v ČR a nepůsobí rušení, ani jinak neovlivňují provoz ostatních rc souprav.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode